امام زمان شناسی
باور کنیم که جد و جهد در راه شناخت حضرت،در اعمال ما تاثیر بسیار دارد و جایگاه ما را از عرصه فراق به عرصه وصال میرساند،ما را به قبول شدن میرساند و همین عالم امروز ما را بهشت میکند.به دلیل اینکه هر چه معرفت صحیح تری نسبت به وجود قدسی حضرت پیدا کنیم و باور کنیم آن وجود نازنین امام ماست،پدر مهربان ماست،ولی ماست،سید و سالار و فرمانده زندگی ماست به همان میزان قطعا نگرانی های ما را رفع میکند،در آموزش و پرورش ما تاثیر گذار است،در نظریات ما تاثیر گذار است و وقتی زندگی مملو از آرامش شد و آتش معصیت خاموش شد همین عالم دنیایمان هم میشود دارالسلام

نوشتن دیدگاه


06 مهر 1393 19:35
127