بنده اي خدا را گفت:اگر سرنوشت مرا نوشته اي پس چراخواسته ای دعا كنم؟
خداوند فرمود: تو چه میدانی شايدنوشته باشم هرآنچه دعا كرد...! وچه روز عجيبيست امروز مرا نيز بدعايي ياد کن!

دیدگاه‌ها  

0 #1 مسعودفر 1393-07-13 19:21
محتاجيم به دعا...

نوشتن دیدگاه


12 مهر 1393 16:05
127