‌‌
تماشا كردن رنگ هاى گوناگون و
استشمام عطرهاى مختلف؛ تو را از من گرفتند!...‌
ببخش كه به چشمانم نياموختم هر قامتى، ارزش ديدن ندارد و هر رايحه اى را نبايد بو كشيد!...‌
ما، ساده گرفتيم آمدنت را!... و ساده تر آن كه، فراموش كرديم تو دلى مى خواهى كه خانه ى مهربانى گردد و چشم و گوشى كه تنها به تو دل بندد!...‌
اين قصور و تقصير را بپذير!... ما شرمنده ى ديدن روى ماه تان هستيم!... همه ى روزها پيش كش تو!‌
جمعه كه قابل تو را ندارد!...‌
سلام!... آدينه ات مبارك تاج سرم!...‌
‌‌

دیدگاه‌ها  

0 #1 صادق صداقت 1393-07-25 16:13
احسنت...

نوشتن دیدگاه


25 مهر 1393 01:21
127