امام خمینی(ره):
من می‌خواهم به تمام مردم جهان بگویم که هرگز میانجی بین ظالم و مظلوم نشوند.
باید در چنین مواقعی طرف مظلوم را گرفت و خصمانه بر دشمن تاخت.
آخر میانجیگری بین ظالم و مظلوم خود ظلمی بزرگ است.

نوشتن دیدگاه


10 آذر 1393 22:01
127