به این اصل معتقد بوده و هستم که اگر کار به نماز می خورد باید کار را تعطیل کرد و نماز خواند .

استدلالم هم این است که وقتی ندا می آید : حی علی الصلاه

این خیلی تجاهر و وقاحت می خواهد که خداوند شما را به نماز بخواند

و شما چشم در چشم دیگران بدوزید و توجهی نکنید ، این لوث کردن ارزش نماز است

که هم به کار لطمه می زند و هم عوارض وضعی دارد .

نوشتن دیدگاه


17 آذر 1393 21:08
127