هرگاه حاجتی داشتی این دعا را در قنوت نمازهایت بخوان
اللَّهُمَّ اِنِّی اَسئَلُکَ بِحَقِّ فاطِمَةَ وَ اَبیهَا وَ بَعلِهَا وَ بَنیهَا وَ سِرِّالمُستَودَعِ فِیهَا،
اَن تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ
اَن تَفعَل بِی مَا أنتَ أهلُه وَ لَاتَفعَل بِی مَا أنَا أهلُه.
ترجمه :
پروردگارا: من ترا می خوانم بحق فاطمه و پدرش و شوهرش و فرزندانش ‍
و رازی را که در آنها امانت نهاده ای اینک : درود بفرستی بر محمد و آل محمد
و اینکه آنچه تو اهل آنی با من عمل کنی و بجا آوری ،
و بجا نیاوری با من آنچه را که من اهل آنم.
.
.
.
اسم زهرا شافع روز جزاست....
اسم زهرا جزء اسماء خداست...
اسم زهرا ذکر اسم اعظم است...
ذکر او ورد نبی اکرم است...
اسم زهرا همچو کوثر ابی است...
اسم زهرا چون شب مهتابی است...
اسم زهرا حمد و تسبیح خداست....
اسم زهرا از همه اسما جداست......
اللهم صل علی فاطمه وابیها وبعلها وبینها
وسرالمستودع فیها بعدد ما احاط به علمک
یاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا زهرا(س)

نوشتن دیدگاه


16 اسفند 1393 23:47
127