خوشا به حال سال ۱۳۹۳
كه دوازدهمين ماهشو داره می بينه و ميره .
كاش ما هم ، قبل از رفتن!
دوازدهمين ماهمون رو ، ببينيم
و بعد بریم...!!

"اللهم عجل لولیک الفرج"

نوشتن دیدگاه


28 اسفند 1393 22:56
127