چه بسا خداوند هر گره ای که در کار ما می اندازد همچو گره های قالی باشد که نهایتا قصد دارد با آنها نقشی زیبا را بیافریند …

نوشتن دیدگاه


13 ارديبهشت 1394 18:38
127