تحريمها بايد همزمان برداشته شوند...

نوشتن دیدگاه


03 تیر 1394 23:27
127