بخشی از بیانات امام خامنه ای عزیز درباره فلسطین:
قطعاً فلسطین به دست مردم فلسطین برخـواهـد گشـت و ایـن زائده‌ی دروغـی و جـعـلـی (اسرائیل) از صحنه‌ی جغرافیا محـو خواهد شد؛ در این تردیـدی نیسـت ... (1392/05/10)

نوشتن دیدگاه


17 تیر 1394 16:17
127