عمروعاص: فقط دعا کن در سپاه علی (ع) مردمان جاهل فراوان باشند...

نوشتن دیدگاه


02 شهریور 1394 18:35
127